VDRL damardan alınan kan örneğinden çalışılan serolojik bir kan tahlilidir.Açlık yada tokluk gerektirmeyip günün herhangi bir saatinde alınan kandan çalışılabilir.Mikrobiyoloji laboratuvarlarında enfeksiyon tanısı yönünden çalışılmaktadır.
VDRL testi, sifilis yani frengi hastalığı tanı ve takibi amacıyla kullanılan bir testtir. Evlilik öncesi ve kan bağışı sırasında rutin istenen testlerdendir. Laboratuvarlarda ELİSA veya latex yöntemiyle sıkça çalışılmaktadır. 
VDRL, Venereal Disease  Research Laboratory kelimelerinin ilk harflerinden oluşmaktadır.Venereal disease, zührevi hastalık anlamındadır.Bir zührevi hastalık olan sifilis tanısı kullanım alanıdır.
Sifiliz, Treponema pallidum bakterisinin yol açtığı bir enfeksiyon hastalığıdır.Bu hastalık ağrısız yada ağrılı bir yara ile doğrudan temasla cinsel ilişki yoluyla yayılır.
Sadece erken ve geç dönem sifilis lezyonlarında bulunmaz, aynı zamanda latent subklinik sifilis tanısında da kullanılır. Sfilis varlığında pozitif olarak sonuç çıkmaktadır. Yukarıdaki resimde latex yöntemiyle çalışılan VDRL testinde pozitiflik görülmektedir.
*VDRL Testi Normal Değeri Nedir?
VDRL testi normalde negatif olmalıdır.
VDRL testinin negatif olması, Sifilis etkeni olan Trepenoma pallidum bakterisi ile vücudun karşılaşmadığı ve buna karşı antikor oluşmadığı anlamına gelir. VDRL testinin pozitif olması ise bir hastalık belirtisi olabilir.Ancak VDRL testinin yalancı pozitif çıktığı duurmlarda Sililis belirtileri nelerdir? (Genel belirtiler)
Frengi (Syfilis) 10-90 gün içinde, ortalama 21 günde belirtilerini verir. Bunlar:
Şankr (ağrısız, düzgün yüzeyli, kırmızı, temas yeri olan genital bölgede bulunan yaralardır)
El ayasında veya ayak tabanında renksiz lekeler veya çizgiler
Deri lezyonları
Ağızda ve boğazda tahriş
Raş (döküntü)
Saçlarda dökülmeler
vardır. Frengi tanısında kullanılan laboratuar testleri nelerdir? (Syfilis tarama testleri)
Syfilis tanısında en sık olarak kullanılan laboratuar testleri:
Cilt döküntülerinden T. Pallidum izolasyonu
VDRL (Venereal Disease Research Laboratory)
RPR (Rapid Plasma Reagin)
Neson Testi
FTA-ABS Testi
FTA Testi (Floresan Treponema Antikor)
TPHA Testi (Treponema Hemaglütinasyon)

Bu testler arasında en spesifik (güvenilir) olanlar FTA Testi ve TPHA Testidir.

Sifiliz tanısı nasıl konur? 
Sifiliz tanısını koymak zordur. Çünkü frengi hastalığı pek çok hastalığı taklit eden klinik görünümler oluşturabilmektedir. 
Sifiliz (Frengi) korunma yolları nelerdir?
Sifiliz (Frengi) mukoza veya hasar görmüş cilt dokusuna direkt temasla bulaşan bir hastalıktır.

Her ne kadar prezervatif kullanımı direkt teması ve hastalığın geçişini büyük oranda azaltsa da kesin olarak engellememektedir. Çünkü sfiliz genital olmayan organlardan da geçebilmektedir.

Diğer taraftan syfilis (frengi) tuvaletlerden, günlük aktiviteler sırasında temasla veya elbiselerin ortak kullanımı ile de geçebilmektedir.  

Çok eşlilikten uzak durmak, ilişkilerde latex prezervatif kullanmak, şüpheli kişiler ile yakın temaslarda bulunmamak ve hijyenik tuvaletleri tercih etmek alınabilecek önlemler arasındadır.

Paylaş: