HEMOGRAM:

Lokosit Sayısı (WBC)
Notrofil (NEU)
Lenfosit
Monosi
Eozinofil (EOS)
Bazofil
LYM%
MONO%
GRN%
Eritrosit Sayısı (RBC)
Hemoglobin (HBG)
Hematokrit (HCT)
MVC
MCH
MCHC
RDW
Trombosit Sayısı (PLT)
MPV                                        

18 Tahlilden oluşan Tam Kan Sayımıdır:
Anemi (kansızlık), lösemi, çeşitli infeksiyonlara karşı vücudun reaksiyonun ölçülmesi, kan hücrelerinin özelliklerinin değerlendirilmesi ve bazı kan hastalıklarının tanısı için kullanılan testlerdir.

 

Sedimentasyon

İnfeksiyon ve iltihabi hastalıkların göstergesidir

ASO
CRP
RF

Bu testler bir çok romatizmal ve enfeksiyon hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.

Periferik Yayma

Anemi (kansızlık), lösemi, çeşitli infeksiyonlara karşı vücudun reaksiyonun ölçülmesi, kan hücrelerinin özelliklerinin değerlendirilmesi ve bazı kan hastalıklarının tanısı için kullanılan mikroskop altında ayrıntılı değerlendirmelerin yapıldığı test dir.

 

Açlık Kan Şekeri                              

Şeker hastalığının tanısı veya tedavisinin izlenmesi için yapılır

 

Karaciğer Fonksiyon Testleri:
Alkali fosfataz
SGOT (AST)
SGPT (ALT)
T.Bilirubin
D.Bilirubin
LDH
Kalsiyum

Bu testler ve aralarındaki ilişkiler değerlendirilerek; Karaciğer ve safra yolları ile ilgili hastalıkların ayırıcı tanısında ve tedavisinin izlenmesinde ve bazı kas hastalıklarının tanısında çocuklarda sarılık; fizyolojık ve patolojık sarılığın saptanmasında kullanılır.Alkalen fosfataz  ve kalsiyum çocuklarda kemik gelişiminde ve büyümede önemli bir parametredir.

 

Total IgE Testi 

Vücudunuzda herhangi bir allerji olup olmadığını tesbit eder

 

Böbrek Fonksiyon Testleri
ÜRE
Kreatinin

Böbrek filitrasyon fonsiyonunun izlenmesi, böbrek hastalıklarının tanımlanmasnda kullanılır.

Ürik Asit

Karaciğer hastalıkları ve gut hastalığının izlenmesinde yararlanılmaktadır.

HBSAg
Anti HBS

Hepatit B olarak adlandırılan Karaciğerde ciddi hasara neden olan virüsün tanımlanması amacıyla kullanılmaktadır.+ Virüsün ve buna karşı oluşan antikorların taranması amacıyla kullanılmaktadır

HCV

Hepatit c virüsünü kanda taşıyıp yaşımadığını gösterir

ANTI HIV 1-2

Anti hivI,II Virüsü

Tam İdrar Anaizi

İdrar analizinde görülen değişimler; böbrek hastalıkların tanı ve izlenmesinde, idrar yolu infeksiyonlarının ve bazı kötü huylu hastalıkların saptanmasında yardımcı olur.

Gaitada Gizli Kan

Gastrointestinal sistem, özellikle barsak kanamalarını gösterir.

Gaitada Parazit

Dışkıda parazit aranması

Boğaz Kültürü

Boğazda alfa veya beta grubu streptokok tayini için yapılan bir uygulamadır.

ELEKTROKARDİYOGRAFİ (EKG)

 

Koroner Kalp Hastalıkları veya ritm bozuklukları teşhisi amacı ile uygulanmaktadır

Kalp ve Akciğer Filmi

Akciğer hastalıklarını ön tarama amaçla kullanılan yöntemdir. 

Laboratuar Doktoru Değerlendirmesi

Sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.

AYRINTILI (15 yaş alt ı Çocuk) CHECK – UP FİYATI  İÇİN TELEFONLA BİLGİ ALINIZ  Check up için gelmeden 12 saat önce aç kalınması gerekmektedir.Tam 12 saat açlık önerilir

Paylaş: