Evlilik Öncesi Yapılması Gereken Testler

Evlilik öncesi yapılan testler, Medeni Kanunu’nun 136. maddesi uyarınca, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 123 ve 124. maddelerinde belirtilen ve çiftlerin evlenmeye engel hastalığı bulunup bulunmadığını gösteren testler olup, evlenecek olan çiftlerin sağlık durumları ve kalıtsal hastalıkları konusunda bilgilendirme yönünden yapılan ve yasal zorunluluğu olan testlerdir.

 

Türkiye’de (özellikle köylerde) akraba evliliklerinin çok olması ve bu evliliklerinin % 60′ ının 1. derece akrabalar arasında yapılması, evlilik öncesi yapılan bu tarama testlerinin önemini bir kat daha arttırmaktadır. Yapılan bu evlilik öncesi testler, genetik olarak veya viral ve bakteriyel hastalıkları olan yeni bireylerin doğumunun engellenebilmesi açısından çok önemlidir.

Evlilik öncesinde yapılan testler;

Kan Grubu, (Kan uyuşmazlığının saptanması amacıyla)  

Hemogram, (Kansızlık ve Anemi tanısı açısından)

Hemoglobin elektroforezi (bknz. Akdeniz Anemisi- Talasemi),  

Hepatit B  ve C (bknz. Hepatitler)   

V.D.R.L (Frengi  -  Sifiliz) (bknz. Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar) ve

HIV (bknz. AIDS) olup, evlilik öncesinde yasal  ve zorunlu olarak istenmekte ve bunların incelenmesinden sonra evlilik  işlemleri tamamlanmaktadır.  

Ancak, 50 yaşın üstündeki kadınlara Akdeniz anemisi taraması yapılmasına gerek yoktur (doğum yapamayacağı gerekçesiyle).

Kan uyuşmazlığı, kan grubuyla değil, kandaki Rh faktörü ile ilgilidir. Yalnızca kadının Rh negatiferkeğin Rh pozitif olduğu durumlarda oluşabilir. Uyuşmazlığın olması evliliğe engel değildir ancak düşük ve doğumlarda kadının veya doğacak çocuğun zarar görmemesi için önlem alınmasını gerektirir.

Evlilik öncesi yapılan testle saptanan kan uyuşmazlığının varlığının bilinmesi, gebelik öncesinde veya gebeliğin başlangıcında ya da yapılan düşükler sonrasında, gerekli tedbirlerin alınarak gebelik sonrasında veya 2.ve sonraki doğumlarda oluşabilecek rahatsızlıkların önlenmesi açısından çok önemli ve yararlıdır.yaşam laboratuvarı olarak her zaman hizmetinizdeyiz.

Paylaş: